Pengurus 2004-2007

PELINDUNG                 : Walikota Kodya Bandung

DEWAN PENASEHAT :

1. Oetoyo Oesman ’59

2. Agum Gumelar ’64

3. Endriartono Sutarto ’67

4. Sutria Tubagus ’63

5. Arifin Panigoro ’63

 

PENGURUS :

Ketua Umum          : R. Adang Ruchiatna P ’64

Wk. Ketua Umum    : Tjepi F. Aloewie ’66

Ketua I                  : Imam Hermanto ’66

Kestua II                : Nanang Ma’soem ’66

Ketua III                :  Ruslan AM ’67

Sekjen                   : Djanaka A. Djatnika ’68

Wakil Sekjen           : Akan Maskan ’67

Biro Sekretariat

Ketua                      : Eerma Budiono ’68

Anggota                  :

1. Dimas Ranadireksa ’92

2. Imam K ’97

Bendahara           : Joes Eddie Suryana ’68

Wkl. Bendahara    : Herry Mulyana ’69

Anggota               :

1. Irmayati Noezar ’69

2. Windy Wulandari

 

Biro Penggalangan Dana

Ketua                     : Wiwin Wiratni Widodo ’66

Wakil Ketua             : Nenden Rosana ’67

Anggota               :

. Elly Yulia ’68

2. Suharliena Ratna Dewangga ’71

 

Biro Hubungan Masyarakat

Ketua                     : Nia Kurniasih ’66

Wakil Ketua             : Yudhaprawira Kusuma ’67

Anggota               :

1. Rema Karyanti ’81

2. Kenni Kurniasari ’98

 

Biro Data dan Informasi

Ketua                     : Dadan Nurokhman ’95

Anggota               :

1. Aruman Ranusantara ’91

2. Berkah Bayu Utama ’01

Biro Dokumentasi

Ketua                     : Toto Sentosa ’67

Anggota               :

1. Ahmad Furkon ’95

2. Rendi Rahmawan ’03


BIDANG DIBAWAH KORDINASI KETUA I (Imam Hermanto ’66)

Bidang Sosial & Kemasyarakatan

Ketua                     : Fifi Sofia Mansoor ’68

Wakil Ketua             : S Hendriati Pertiwi ’71

Anggota               :

1. Lucky Rohani ’71

2. Arief B. Maulana ’93

 

Bidang Kesenian & Hiburan

Ketua                     : Sucipto Rachmat ’65

Wakil Ketua             : Anton Effendi ’67

Anggota               :

1. Deddy P Kusuma ’64

2. Moch. Djunaidi Husni ’95

3. Aditya Djanaka ’97

 

Bidang Olah Raga

Ketua                     : Ahmed Solihin ’69

Wakil Ketua             : Gugun Yudinar ’77

Anggota               :

1. Djaka Winarso ’81

2. Yuri Taruna Panji ’81

 

BIDANG DIBAWAH KORDINASI KETUA II (Nanang Ma’soem ’66)

Bidang Bantuan Pendidikan

Ketua                     : Iwan T Kunaefi ’68

Wakil Ketua             : Hendriatiningsih ’69

Anggota               :

1. Tini Suhastini ’82

2. Yusi Riksa Yustiana ’84

 

Bidang Organisasi & Keanggotaan

Ketua                     : Hariadi Saptaji ’69

Wakil Ketua             : Yetti Tutiati ’71

Anggota               :

1. Arief A. Soedjono ’80

2. Boyke GardaAria ’90

 

Bidang Usaha & Koperasi

Ketua                     : Yani Panigoro ’69

Wakil Ketua             : Melok Besari ’69

Anggota               :

1. Vovo Sabardi ’79

2. Evi Elvina ’81

 3. Den. Ramadhan ’94

BIDANG DIBAWAH KORDINASI KETUA III (Ruslan AM ’67)

Bidang Keagamaan

Ketua                     : Jalaludin Rakhmat ’66

Wakil Ketua             : Bangun Sugito (Gito Rollies) ’66

Anggota               :

1. Aam Hamimzar ’68

2. Sri Wiarti ’71

 3. Itje Asmara Gantini ’71

 

Bidang Pembinaan Kesehatan

Ketua                     : Eko Antono ’64

Wakil Ketua            : Ramdan Panigoro ’67

Anggota               :

1. Rahmat Dinata ’68

2. Ernarytha ’69

 

Bidang Bea Siswa

Ketua                     : Iyus Ruswandi ’69

Wakil Ketua             : R. Iliana ’79

Anggota               :

1. Sandi Sudandi ’93

2. Windhira Kusnadi ’98

 

KOMISARIAT JABOTABEK

Ketua                     : Dedi Aditya S ’66

Wakil Ketua             : Herny Sunarya ’67

Anggota               :

1. Ine Agustina ’68

2. Uti Gunarti ’69